Statistikās pētījumu metodes
2017
Ivars Namatēvs

Statistiskās pētījumu metodes masveida parādību izmaiņu skaitliskai novērtēšanai, to pielietojums praksē. Apgūt praktiskās iemaņas statistisko datu pielietojuma iespējām uzņēmējdarbības analīzē.


Atslēgas vārdi
Aprakstošā statistika, varbūtību teorija, korelācija, regresija

Namatēvs, I. Statistikās pētījumu metodes. Rīga: 2017. 86 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196