Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Pedagoģiski psiholoģisko līdzekļu izvēle mācību darbībā skolēniem ar Aspergera sindromu vispārējās pamatizglītības programmā

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Pedagoģiski psiholoģisko līdzekļu izvēle mācību darbībā skolēniem ar Aspergera sindromu vispārējās pamatizglītības programmā
Nosaukums angļu valodā Selection of Pedagogical Psychological Tools Working with School Children with Asperger’s Syndrome at the Programs of General Basic Education
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.1. Psiholoģija
Autori Airisa Šteinberga
Atslēgas vārdi autism spectrum disorders, autism, Asperger syndrome, pedagogical means, system of pedagogical activities
Anotācija Raksta mērķis ir atklāt tās autiskā spektra traucējumu pazīmes, kas ļauj skolēniem iekļauties vispārizglītojošā programmā. Rakstā analizētas autisma pazīmes, noskaidroti dažādi klasifikācijas kritēriji un piedāvāti autisma veidu raksturojumi. Tika konstatēts, ka no autiskā spektra traucējumiem tikai Aspergera sindroms un augsti funkcionējošs autisms ir diagnozes, ar kurām bērni var integrēties un iekļauties vispārizglītojošā skolā, savukārt noteikta pedagoģisko darbību sistēma ļauj veiksmīgi mācīties kopā gan bērniem ar šīm diagnozēm, gan bērniem bez diagnozes un sasniegt pedagoģiskos mērķus. Teorijas aprobācijai izmantota case study metode, ar mērķi konstatēt autiska spektra traucējumu pazīmes un konkrētus pedagoģiskos līdzekļus, kas veicina iekļaušanos un integrāciju.
Anotācija angļu valodā The aim of the present article is to identify the features of autism spectrum disorders that would allow pupils with disorders to integrate into the academic program. Within the present article, features of autism have been analyzed, division according to different classification criteria has been made and characteristics of different types of autism have been proposed. The author notes that autism spectrum disorders could be classified according to five criteria: level of intellectual development, social engagement, communication, usage and sense of fine and gross motor skills. Each criterion might have three levels: high functioning autism, medium and low functioning autism. In addition, non-classified types of autism are defined in the article; thus, it has been pointed out that from autism spectrum disorders, only Asperger’s syndrome and high functionality autism are the diagnosis that might allow kids to integrate into general education school. In order to identify the system of pedagogical activities, pedagogical experiments have been conducted; their results can be found in experts’ interviews. It has been discovered that the system of educational subject hours impedes this kind of pedagogical activities and the research that would allow both kids with Asperger’s syndrome or high functionality autism and kids without such diagnosis to study together and achieve pedagogical goals. It is important to admit that teachers are not ready to work in a different manner. Talking about schoolchildren, experts’ interviews reveal that consequens of certain pedagogical activities contribute to integration of these special pupils in the school ambience and educational process. Adopting competence-based educational practices it would be easier to implement special system of pedagogical activities; therefore, it is planned to continue the current research.
Atsauce Šteinberga, A. Pedagoģiski psiholoģisko līdzekļu izvēle mācību darbībā skolēniem ar Aspergera sindromu vispārējās pamatizglītības programmā. Humanitārās un sociālās zinātnes, 2017, Vol.27, 66.-79.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 26194