Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Airisa Šteinberga
Struktūrvienība (23103) Inženierpedagoģijas un psiholoģijas katedra
label.academicTitle Doktors
E-pasts Airisa.Steinberga@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0003-3990-1482

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Action Approach in Promoting the Development of the Learner’s Personality Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Airisa Šteinberga, Ausma Špona
Bērna optimālas attīstības priekšnoteikumi perinatālās psiholoģijas kontekstā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Airisa Šteinberga
Emocionālās inteliģences pilnveidošnās arodizglītībā Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2003 Airisa Šteinberga
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Sсhülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störung an Privatschulen in Lettland Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Airisa Šteinberga
Inovācijas pedagoģiskajā darbībā Latvijas skolās Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2018 Airisa Šteinberga
Pedagoģiskā psiholoģija Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas 2013 Airisa Šteinberga
Pedagoģiski psiholoģisko līdzekļu izvēle mācību darbībā skolēniem ar Aspergera sindromu vispārējās pamatizglītības programmā Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2017 Airisa Šteinberga
Pētniecības metožu attīstība starptautiskā projekta "Internationales Lernen" ietvaros no 1990. līdz 2005.gadam Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Airisa Šteinberga
Skolotāju kompetences struktūra un saturs Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2018 Airisa Šteinberga, Dace Kazāka
Применение приёмов психодрамы в работе со студентами Рижского Технического университета Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos 2014 Airisa Šteinberga
Atrasti 10 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
FuturICT 2.0 - Plaša mēroga eksperimenti un simulācijas otrās paaudzes nākotnes IKT (Projekta partneris Nr.7) Informācijas tehnoloģijas 04010 Rita Rimša
Humanitārais institūts (34-23100-ZI-2019/3.1) 23100 Gunārs Ozolzīle