Vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana aukstajā klimatiskajā zonā
Via Latgalica 2017
Andra Blumberga, Edīte Biseniece, Reinis Purviņš, Agris Kamenders, Gatis Žogla, Dagnija Blumberga, Ruta Vanaga

Latvija un tajā skaitā Latgale ir bagāta ar ēkām, kuras celtas pirms Otrā pasaules kara un ir būtiska pilsētu un lauku teritoriju ainavas sastāvdaļa. Taču, salīdzinot ar mūsdienu energoefektivitātes prasībām, to enerģijas patēriņš un ietekme uz klimata pārmaiņām ir liela.


Atslēgas vārdi
energoefektitvitāte, siltināšana no iekšpuses, vēsturiskās ēkas, higrotermālie procesi
DOI
10.17770/latg2017.9.2678
Hipersaite
http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/2678

Blumberga, A., Biseniece, E., Purviņš, R., Kamenders, A., Žogla, G., Blumberga, D., Vanaga, R. Vēsturisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana aukstajā klimatiskajā zonā. Via Latgalica, 2017, No.9, 57.-57.lpp. ISSN 2500-9591. Pieejams: doi:10.17770/latg2017.9.2678

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196