Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Determination of the Configuration of Chiral Centres in the Derivatives of Monosaccharides by NMR = Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdu atvasinājumos izmantojot KMR metodi

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Determination of the Configuration of Chiral Centres in the Derivatives of Monosaccharides by NMR = Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdu atvasinājumos izmantojot KMR metodi
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristaps Jaudzems
Edvards Liepiņš
Ērika Bizdēna
Atslēgas vārdi Monosaccharides, NMR Spectroscopy
Anotācija -
Atsauce Jaudzems, K., Liepiņš, E., Bizdēna, Ē. Determination of the Configuration of Chiral Centres in the Derivatives of Monosaccharides by NMR = Hirālo centru konfigurācijas noteikšana monosaharīdu atvasinājumos izmantojot KMR metodi. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.13, 2006, 71.-77.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 2667