Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens
Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi: Latvijas Republikas patentu valdes oficiālais izdevums 2017
Viktors Kumpiņš, Inese Rijkure, Inese Mieriņa, Uldis Peipiņš, Daina Zicāne, Māris Turks

-


Atslēgas vārdi
BETULONSKĀBE
Hipersaite
-

Kumpiņš, V., Rijkure, I., Mieriņa, I., Peipiņš, U., Zicāne, D., Turks, M. Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Patentu valde, 2017. Pieejams: -.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196