Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fabrication and Characterization of Ethylene–Octene Copolymer Composites with Ionic Liquid Functionalized Carbon Nanotubes

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Fabrication and Characterization of Ethylene–Octene Copolymer Composites with Ionic Liquid Functionalized Carbon Nanotubes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Remo Merijs-Meri
Jānis Zicāns
Tatjana Ivanova
Ruta Saldābola
I. Reinholds
Ženija Roja
M. Feldmann
H.P. Heim
Atslēgas vārdi material science, carbon nanotubes, polyethylene copolymer, nanocomposites
Anotācija Modification of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) by means of imidazolium ionic liquid (IL) was performed. Structural characterization of funtionalized nanofillers (IL-f-MWCNTs) was made by means of Raman spectroscopy and transmission electron microscopy. MWCNTs and IL-f-MWCNTs were introduced within ethylene octane copolymer (EOC) with octene co-monomer content of 17% by using the masterbatch approach. The efficiency of the carbonaceous nanofiller distribution within the polymer matrix was characterized by means of scanning electron microscopy. It was shown that MWCNTs and IL-f-MWCNTs were both effective in rising storage modulus, tensile modulus, stress-at break, and electrical conductivity of EOC-based nanocomposites along with the increasing nanofiller content. Besides, it was observed that the modification efficiency of the investigated EOC matrix composites by IL-f-MWCNTs was greater in comparison to pristine MWCNTs.
DOI: 10.3176/proc.2017.4.05
Hipersaite: http://www.kirj.ee/29371/?tpl=1061&c_tpl=1064 
Atsauce Merijs-Meri, R., Zicāns, J., Ivanova, T., Saldābola, R., Reinholds, I., Roja, Ž., Feldmann, M., Heim, H. Fabrication and Characterization of Ethylene–Octene Copolymer Composites with Ionic Liquid Functionalized Carbon Nanotubes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2017, Vol.66, Iss.4, 347.-353.lpp. ISSN 1736-6046. e-ISSN 1736-7530. Pieejams: doi:10.3176/proc.2017.4.05
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 26754