Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of Image Recognition and Machine Learning Technologies for Payment Data Processing Review and Challenges

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of Image Recognition and Machine Learning Technologies for Payment Data Processing Review and Challenges
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Artjoms Supoņenkovs
Jānis Grabis
Jānis Kampars
Aleksandrs Sisojevs
Krišjānis Pinka
Guntis Mosāns
Romāns Taranovs
Audris Locmelis
Atslēgas vārdi Image recognition, machine learning technologies, data processing
Anotācija The automatic receipt analysis problem is very relevant due to high cost of manual document processing. Therefore, the presented paper investigates the problems of receipt image analysis. It describes approaches for receipt image pre-processing, receipt text detection, receipt text recognition and receipt text analysis. These approaches allow to make receipt analysis system adaptable for a real-life environment and to convert the input information to a usable format for analysing information in the receipts. A pipeline for payment data processing staring with image capture to payment data posting is defined and appropriate technologies for every stage of the process are proposed. Advantages and limitations of these technologies are reviewed and open research challenges are identified. The payment data processing is analyzed as an enabler of digital transformation of expense reporting processes.
DOI: 10.1109/AIEEE.2017.8270536
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/document/8270536/ 
Atsauce Supoņenkovs, A., Grabis, J., Kampars, J., Sisojevs, A., Pinka, K., Mosāns, G., Taranovs, R., Locmelis, A. Application of Image Recognition and Machine Learning Technologies for Payment Data Processing Review and Challenges. No: 2017 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE 2017): Proceedings, Latvija, Rīga, 24.-25. novembris, 2017. Piscataway: IEEE, 2017, 1.-6.lpp. ISBN 978-1-5386-4138-5. e-ISBN 978-1-5386-4137-8. Pieejams: doi:10.1109/AIEEE.2017.8270536
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 27256