Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt
2017
Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Edīte Biseniece, Agris Kamenders, Kristaps Kašs, Ruta Vanaga, Gatis Žogla

Monogrāfija ir autoru 25 gadu laikā gūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums, kas balstās gan uz neskaitāmiem energoauditiem reālās ēkās un pētījumiem laboratorijās, gan uz sadarbības rezultātiem ar energoefektivitātes un klimata politikas veidotājiem, ēku īpašniekiem un projektu finansētājiem. Monogrāfijā visi ēku energoefektivitātes aspekti tiek aplūkoti kā kompleksas sistēmas sastāvdaļas, kuras dalībniekiem ir jāpieņem sarežģīti lēmumi. Monogrāfija paredzēta ne tikai zinātniekiem, bet arī nozares profesionāļiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar materiālu un tehnoloģiju izvēli, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energoefektivitātes projektu veidiem, kā arī ēku energoefektivitātes politikas veidotājiem par politikas instrumentiem nosprausto mērķu sasniegšanai. Grāmata sākas ar ēku veidu aprakstu un to enerģijas patēriņu, tai seko nodaļas par iekštelpu mikroklimatu, būvfiziku, energoefektivitātes pasākumiem, norobežojošo konstrukciju ietekmi uz ēkas enerģijas patēriņu, inženierkomunikāciju sistēmām, un noslēgumā sniegts piemērs par energoservisa kompānijas darbību.


Atslēgas vārdi
energy efficiency; buildings

Blumberga, A., Blumberga, D., Biseniece, E., Kamenders, A., Kašs, K., Vanaga, R., Žogla, G. Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien un rīt. Rīga: RTU Izdevniecība, 2017. 352 lpp. ISBN 978-9934-10938-6.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196