Energosistēmu analīze un modelēšana
2018
Aiga Barisa, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Armands Grāvelsiņš, Jūlija Gušča, Dace Lauka, Ieva Kārkliņa, Indra Muižniece, Ieva Pakere, Vivita Priedniece, Francesco Romagnoli, Marika Rošā, Jevgeņijs Seļivanovs, Raimonda Soloha, Ivars Veidenbergs, Edgars Vīgants, Ģirts Vīgants, Jeļena Ziemele

Zinātniskā monogrāfija veltīta energosistēmu ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Energoapgāde ir vienota sistēma, kurā ietilpst ne tikai ražotāji, bet arī pārvaldes sistēmas un patērētāji. Monogrāfijā ir apkopoti energosistēmu pētījumi, to darbības analīze un modelēšana ne tikai vienotas sistēmas, bet arī dažādu siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu elementu līmenī. Monogrāfijas saturs ir sadalīts trīs nodaļās, kurās ir apkopotas vērtēšanas un simulēšanas metodes, kas paredzētas energosistēmu izveidei un darbības analīzei. Pirmajā nodaļā ir parādīts sistēmdinamikas modeļa lietojuma diapazons. Otrajā nodaļā, izmantojot ilgtspējības, vērtēšanas modeļus, tiek vērtēta energosistēmu ilgtspējība gan no resursu, gan sektora lietošanas puses. Trešajā nodaļā, izmantojot inženiertehniskos modeļus, tiek analizēta un vērtēta enerģētikas sektora darbība. Monogrāfijā ir apkopoti VASSI veiktās izpētes rezultāti, lai vērtētu un modelētu energosistēmu darbību. Monogrāfija ir aktuāls informācijas avots ne tikai zinātniekiem un nozares profesionāļiem, bet arī tautsaimniecības sektora attīstībā iesaistītajiem cilvēkiem.


Atslēgas vārdi
energosistēmas; ilgtspējīga attīstība; modelēšana; sistēmdinamika

Barisa, A., Blumberga, A., Blumberga, D., Grāvelsiņš, A., Gušča, J., Lauka, D., Kārkliņa, I., Muižniece, I., Pakere, I., Priedniece, V., Romagnoli, F., Rošā, M., Seļivanovs, J., Soloha, R., Veidenbergs, I., Vīgants, E., Vīgants, Ģ., Ziemele, J. Energosistēmu analīze un modelēšana. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 144 lpp. ISBN 978-9934-22-037-1.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196