Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Biological Activity of Lupane Triterpenoid- Triazole Conjugates

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis and Biological Activity of Lupane Triterpenoid- Triazole Conjugates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Rūdolfs Beļaunieks
Andis Melderis
Jevgeņija Lugiņina
Reinis Vilšķērsts
Uldis Peipiņš
Māris Turks
Atslēgas vārdi Betulin, Triterpenes, Azoles
Anotācija Betulin is an abundant naturally occurring triterpene, most commonly found in birch bark. Betulin and its derivatives possess wide spectrum of biological activities such as anti-HIV, andiinflammatory and anticancer properties. To improve the latter, structural modifications with new biological activity are being made.
Atsauce Beļaunieks, R., Melderis, A., Lugiņina, J., Vilšķērsts, R., Peipiņš, U., Turks, M. Synthesis and Biological Activity of Lupane Triterpenoid- Triazole Conjugates. No: Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2018), Igaunija, Tallinn, 1.-4. jūlijs, 2018. Tallinn: 2018, 45.-45.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 27637