Virsmas montāžas komponenšu izpēte ar 3D modelēšanas palīdzību frekvenču diapazonā 150 kHz-100 MHz
2018
Aivis Ašmanis

Aizstāvēšana
04.10.2018. 15:00, Rīgas Tehniskā universitāte, Āzenes iela 12, k.1, 212. telpa

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Oskars Krievs, Andris Mednis, Lauri Kütt

Promocijas darba mērķis ir, pielietojot telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas programatūru, veikt virsmas montāžas induktīvo un kapacitatīvo komponenšu starpkomponenšu mijiedarbības analīzi frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz, atkarībā no komponenšu savstarpējā novietojuma. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem. Pirmajā darba nodaļa ietver virsmas montāžas induktīvo un kapacitatīvo komponenšu parametru mērīšanu un mērījumu kļūdu analīzes matemātisko bāzi. Otrā darba nodaļa ietver virsmas montāžas induktīvo un kapacitatīvo komponenšu starpkomponenšu mijiedarbības analīzi, izmantojot telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas rīku un tās kļūdu analīzi. Pētījuma gaitā ir izstrādāti vairāki telpiskie modeļi induktīvajām un kapacitatīvajām virsmas montāžas komponentēm. Telpiskie modeļi ir optimizēti, lai samazinātu laika un skaitļošanas resursu prasības un veiktu starpkompponenšu parazītiskās mijiedarbības analīzi ar telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas programmatūru. Pielietojot pētījuma gaitā iegūtās zināšanas, iespējams samazināt virsmas montāžas komponenšu parazītiskās mijiedarbības ietekmi uz EMI filtra veiktspēju, izmantojot telpisko elektromagnētiskā lauka modelēšanas programatūru CST MWS. Trešajā darba nodaļa ietver filtra prototipa BT optimizēšanu un izstrādi, pielietojot darbā iegūtās zināšanas. Filtrs paredzēts slogotu virsmas montāžas induktīvo komponenšu pilnās pretestības mērīšanai frekvenču diapazonā 150kHz-100MHz. Izstrādātais prototips salīdzināts ar tirgū esošu filtra ekvivalentu. Izstrādātais filtrs uzrāda labākus parametrus par tirgū jau pieejamu ekvivalentu. Līdz ar to tiek darbā izstrādātie virsmas montāžas komponenšu telpiskie modeļi pierāda savu efektivitāti un liederīgumu filtra izstrādes un optimizēšanas procesā. Promocijas darbs ir rakstīts latviešu valodā. Darba apjoms – 172 lpp, 146 attēli, 15 tabulas, 52 informācijas avoti un divi pielikumi.


Atslēgas vārdi
EMC, EMI, CST, S- parametri

Ašmanis, Aivis. Virsmas montāžas komponenšu izpēte ar 3D modelēšanas palīdzību frekvenču diapazonā 150 kHz-100 MHz. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 172 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196