Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Studiju priekšmeta "Būvniecības ugunsdrošība" aktualitāte un tā pilnveide

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Studiju priekšmeta "Būvniecības ugunsdrošība" aktualitāte un tā pilnveide
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Māris Ziemelis
Atslēgas vārdi ugunsdrošība
Anotācija Būvniecība Latvijas tautsaimniecībā ieņem nozīmīgu vietu, 2015.gadā tā veidoja 5.7% no valsts iekšzemes kopprodukta un nodarbināja 73 200 darbinieku. Tā nodrošina cilvēku pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem, biroja telpām, komercplatībām, izbūvē jaunu un uzlabo esošo infrastruktūru. 2017.gadā būvēs Latvijā ir izcēlušies 2973 ugunsgrēki, 80 cilvēki ir gājuši bojā un 381 cietis no ugunsgrēkiem. Būvniecību visās tās stadijās nevar skatīties atrauti no ugunsdrošības, būvniecības produktiem visā to kalpošanas laikā ir jānodrošina tajos mītošo cilvēku drošība.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Ziemelis, M. Studiju priekšmeta "Būvniecības ugunsdrošība" aktualitāte un tā pilnveide. No: RTU IEVF Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" publikācijas, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2018. Rīga: 2018, 106.-109.lpp. ISBN 978-9943-22-070-5.
Pilnais teksts
ID 27899