Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Conservation/Restoration of Cultural Heritage: Education and Training Problems

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Conservation/Restoration of Cultural Heritage: Education and Training Problems, Results, Outlooks = Kultūras mantojuma konservācija/restaurācija: studiju problēmas, rezultāti, perspektīvas
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Mārcis Dzenis
Atslēgas vārdi Conservation, restoration, cultural heritage
Anotācija -
Atsauce Dzenis, M. Conservation/Restoration of Cultural Heritage: Education and Training Problems, Results, Outlooks = Kultūras mantojuma konservācija/restaurācija: studiju problēmas, rezultāti, perspektīvas. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.2, 2001, 152.-158.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 2843