Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Capability Consideration in Business and Enterprise Architecture Frameworks

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Capability Consideration in Business and Enterprise Architecture Frameworks
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Capability Management in Digital Enterprises
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jelena Zdravkovic
Jānis Stirna
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi -
Anotācija The notion of capability has gained growing attention over the last few years due to a number of factors, namely, it directs business investment focus, it can be used as a baseline for business planning, and it leads to service specification and design. It is however unexplored to what extent capability is considered in different modeling approaches, how it is defined, integrated with other concepts, and what purpose it fulfills. This chapter presents how the notion of capability is included in the current Business Architecture (BA) and Enterprise Architecture (EA) frameworks. It shows that capability has a considerable role in the frameworks and that they share a largely similar conceptual meaning of capability while the intentions and the mechanisms of its use differ, which raises stimulating opportunities for new contributions and improvements in the field.
DOI: 10.1007/978-3-319-90424-5_3
Hipersaite: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90424-5_3 
Atsauce Zdravkovic, J., Stirna, J., Grabis, J. Capability Consideration in Business and Enterprise Architecture Frameworks. No: Capability Management in Digital Enterprises. K.Sandkuhl, J.Stirna red. Cham: Springer, 2018. 41.-56.lpp. ISBN 978-3-319-90423-8. e-ISBN 978-3-319-90424-5. Pieejams: doi:10.1007/978-3-319-90424-5_3
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 28434