Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Adjustment of Capabilities: How to Add Dynamics

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Adjustment of Capabilities: How to Add Dynamics
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Capability Management in Digital Enterprises
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jānis Grabis
Jānis Kampars
Atslēgas vārdi -
Anotācija Capabilities are delivered in ever-changing contextual situations. To respond to this challenge, the purpose of capability delivery adjustments is to alter capability delivery in response to the changing context and delivery performance without the need for redesigning the capability and the capability delivery application (CDA). More specifically, this chapter will present how the run-time delivery adjustment methodology supports this by (1) enabling specification of complex contextual data processing logics, (2) providing reconfigurable data bindings, and (3) separating contextual dependencies from business logic. The adjustments provide a uniform way of defining computations associated with the concepts defined in the capability model and primarily of those associated with context elements and indicators. These computations can be specified by a capability designer, and they are decoupled from the rest of capability delivery logics. This principle allows to make changes in context processing without changing the rest of the capability delivery application. Algorithms for context-aware capability delivery adjustment are defined as capability adjustments and provide decision-making logics for capability delivery variation points.
DOI: 10.1007/978-3-319-90424-5
Hipersaite: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90424-5_8 
Atsauce Grabis, J., Kampars, J. Adjustment of Capabilities: How to Add Dynamics. No: Capability Management in Digital Enterprises. K.Sandkuhl, J.Stirna red. Cham: Springer, 2018. 139.-158.lpp. ISBN 978-3-319-90424-5. Pieejams: doi:10.1007/978-3-319-90424-5
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 28521