Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Capability Management in the Cloud

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas rakstu krājumos/zinātniskās grāmatās, kas indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Capability Management in the Cloud
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Capability Management in Digital Enterprises
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jānis Grabis
Jānis Kampars
Atslēgas vārdi -
Anotācija Capabilities are developed and delivered in various modes. In line with the Capability as a Service (CaaS) paradigm, the capability development and delivery is also supported in the cloud environment. The cloud-based approach allows offering capabilities possessed by the service provider to a large number of potential consumers, supports quick deployment of the Capability-Driven Development (CDD) environment, and enables information sharing among users. The chapter describes a cloud-based capability management model, which supports multi-tenant and private modes. The architecture and technology of the cloud-based CDD environment is elaborated. The pattern repository shared among capability users is a key component enabling information sharing. Additionally, this chapter also shows usage of the CDD methodology to build cloud-native capability delivery applications (CDA) combining the cloud-based CDD environment and cloud-ready CDA.
DOI: 10.1007/978-3-319-90424-5
Hipersaite: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90424-5_10 
Atsauce Grabis, J., Kampars, J. Capability Management in the Cloud. No: Capability Management in Digital Enterprises. K.Sandkuhl, J.Stirna red. Cham: Springer, 2018. 175.-188.lpp. ISBN 978-3-319-90424-5. Pieejams: doi:10.1007/978-3-319-90424-5
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 28522