Elektriskā lauka inducēta kapacitātes izmaiņa mēršūnai, kas pildīta ar silikona eļļas/oglekļa kvēpu suspensiju
Abstracts of the 34th Scientific Conference 2018
Kaspars Ozols, Sabīne Ščegoļeva, Māris Knite

Iepriekš veikto mūsu pētījumu rezultāti rāda, ka līdzstrāvas (DC) elektriskā lauka pielikšana silikona eļļas/oglekļa kvēpu (SO/CB) suspensijai izraisa suspensijas elektriskās vadītspējas palielināšanos par vairāk nekā sešām kārtām. Sākotnējie eksperimenti tika modificēti tā, lai varētu pētīt elektriskā lauka ietekmi uz SO/CB suspensijas kapacitatīvajām īpašībām. Šajos eksperimentos tika noskaidrots, ka DC elektriskā lauka pieslēgšana mēršūnai, kas pildīta ar suspensiju, kas satur 0.2 wt% CB, palielina mēršūnas kapacitāti līdz trim kārtām. Ievērojami mazāks kapacitātes izmaiņas lielums, salīdzinot ar vadāmības izmaiņas lielumu, kas tika novērots pie tās pašas elektriskā lauka intensitātes, var tikt skaidrots ar lineārāku ("lēnāku") kapacitātes pieauguma sakarību starp tām CB daļiņām, kuras tuvojas elektriskā lauka ietekmē.


Atslēgas vārdi
carbon black silicone oil suspension, capacitance, DC electric field
Hipersaite
https://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/CFI_34.konf.tezes.pdf

Ozols, K., Ščegoļeva, S., Knite, M. Elektriskā lauka inducēta kapacitātes izmaiņa mēršūnai, kas pildīta ar silikona eļļas/oglekļa kvēpu suspensiju. No: Abstracts of the 34th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 20.-22. februāris, 2018. Rīga: LU Cietvielu fizikas institūts, 2018, 60.-60.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196