Plasticized Biodegradable PHB Composites for Agriculture
2001
Ludmila Savenkova, Anda Dzene, Velta Tupureina

-


Atslēgas vārdi
Azotobacter chroococcum, plasticizers, pesticides

Savenkova, L., Dzene, A., Tupureina, V. Plasticized Biodegradable PHB Composites for Agriculture. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.3, 2001, 101.-106.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196