Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ludmila Savenkova
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts Ludmila.Savenkova@rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Biodegradablas modificēta PHB sistēmas Raksts konferenču tēžu krājumā 2004 Ludmila Aņiščenko, Mārcis Dzenis, Dace Čerpakovska, Velta Tupureina, Ludmila Savenkova, Sandra Muižniece-Brasava
Macromolecular Therapeutic Systems Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2006 Jolanta Staško, Anda Dzene, Nataļja Loginova, Velta Tupureina, Mārcis Dzenis, Ludmila Savenkova
PHA Latex Composite Films : Mechanical Prpperties and Surface Visualization Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2013 S. Gonta, Ludmila Savenkova, J. Kolosovskis, Anda Dzene, Velta Tupureina, A. Bulanov, E. Kirilova
PHA Latex Composite Films: Mechanical Properties and Surface Visualisation Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 J. Kolosovskis, S. Gonta, Ludmila Savenkova, Anda Dzene, Velta Tupureina, A. Bulanov u.c.
Plasticized Biodegradable PHB Composites for Agriculture Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2001 Ludmila Savenkova, Anda Dzene, Velta Tupureina
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Patenti

Nosaukums Autori
Paņēmiens agroķimikāliju un/vai dabas antimikrobiālu piedevu saturošu biodegradējamu biokompozītu matricu izgatavošanai Anda Dzene, Svetlana Gonta, Mārtiņš Kalniņš, Ludmila Savenkova, Velta Tupureina
Antiseptisks pārsienamais materiāls Anda Dzene, Mārtiņš Kalniņš, Ludmila Savenkova, Monika Savicka, Velta Tupureina
Atrasti 2 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Funkcionāli biodegradabli PHB lateksa polimērmateriāli Materiālu tehnoloģija 14200 Mārtiņš Kalniņš
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina