Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunas metodes hirālu 4-aril-3

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 07.02.2019 17:00, Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas nozares promocijas padomes P-01 atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē
Nosaukums angļu valodā New Methods for Synthesis Ofchiral 4-Aril-6-Methil-3,4-Dihydrocoumarines
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Zigmārs Leitis
Atslēgas vārdi DIHIDROKUMARĪNI, MAIKLA REAKCIJA, KANĒĻSKĀBES, EVANSA PALĪGGRUPAS, ARILMAGNIJORGANISKIE SAVIENOJUMI, VARA(I) KATALIZATORI, DIASTEREOSELEKTĪVA 1,4-PIEVIENOŠANĀS, DIASTEREOMĒRI, KNĒVENĀGELA KONDENSĀCIJA, HIDROARILĒŠANA, PALĀDIJA KATALIZATORI, RODIJA KATALIZATORI
Anotācija Promocijas darbā pētīta 4-aizvietotu oksazolidin-2-onu kā hirālu palīggrupu (Evansa palīggrupas) ietekme uz kanēļskābes atvasinājumu konjugētās 1,4-pievienošanās reakciju stereoselektivitāti. Diastereoselektīva arilnukleofīlu pievienošanās ,-nepiesātināto karbonilsavienojumu C=C dubultsaitei veikta, izmantojot vara(I) katalizētas arilmagnija halogenīdu un palādija vai rodija katalizētas arilborskābju reakcijas. Palīggrupu ievešanai pagatavota virkne 4-aizvietotu 5,5-dimetiloksazolidīn-2-onu, sintēzi sākot no -aminoskābēm un, iegūstot savienojumus, kas savstarpēji atšķiras gan pēc 4-vietas aizvietotāja tilpuma, gan spējas veidot – saišu mijiedarbības. Noskaidrots, ka nepieciešams priekšnoteikums augstas 1,4-pievienošanās diastereoselektivitātes nodrošināšanai ir – saišu mijiedarbība starp oksazlidinilpalīggrupas 4-vietas aizvietotāju un kanēļskābes fragmenta C=C saiti. Noskaidrota kanēļskābes fragmenta fenilgredzenā esošo aizvietotāju elektrondonoro/akceptoro īpašību un reakcijā lietotā vara katalizatora pretjona ietekme uz arilmagnija 1,4-pievienošanās ķīmisko iznākumu un reakcijas stereoselektivitāti. Konstatēts, ka divus orto-aizvietotājus saturoši arilnukleofīli – arilborskābes vai no Griņjāra reaģentiem ģenerēti arilvara atvasinājumi reakcijās ar kanēļskābes atvasinājumiem 1,4-pievienošanas produktus nedod. orto-Diaizvietotu arila izvietotāju ievešanai rasts alternatīvs risinājums, izmantojot palādija katalizētu kanēļskābes atvasinājumu hidroarilēšanu ar elektrondonori aizvietotiem benzoliem trifluoretiķskābes vidē. Konjugētās 1,4-pievienošanās vai hidroarilēšanas reakciju rezultātā to izejvielas – kanēļskābju atvasinājumi tiek pārvērsti 3,3-diarilpropānskābju derivātos, kurus iespējams pārveidot par 4-aril-3,4-dihidrokumarīniem. Ciklizējot 3,3-diarilpropānskābju atvasinājumus par 4-aril-3,4-dihidrokumarīniem, 1,4-pievienošanās reakcijā izveidotais hirālais centrs netiek 3 skarts, un izveidotā dihidrokumarīna enantiomērais sastāvs pilnībā atbilst 1,4-pievienošanās reakcijā sasniegtajai asimetriskajai indukcijai. Darbā parādīts, ka strukturāli vienādus, bet pretējas konfigurācijas 3,3-diaril-propānskābes atvasinājumus un tālāk enantiomēros 4-arildihidrokumarīnus iespējams iegūt divos atšķirīgos veidos, t.i., izmainot uz pretējo palīggrupas konfigurāciju 1,4-pievienošanās stadijas izejvielā, vai arī nemainot, palīggrupas konfigurāciju, bet savstarpēji variējot aizvietotājus kanēļskābes substrāta un reaģenta (arilnukleofīla) molekulās.
Anotācija angļu valodā 4-Substituted oxazolidinones (Evans chiral auxiliaries) were examinated for preparation of enantiomerically enriched 3,3-diarylpropionates via conjugate 1,4-addition of aryl nucleophiles to cinnamic acid derivates. Copper/Grignard reagents and palladium or rhodium/arylboronic acids catalytic systems were used. A listof Evans auxiliaries were sythesized of -aminoacids containing in principle different substitutements (alkyl-andphenyl-) and found out that for high selectivity is necessary –stacking between cinnamoil C=C and chiral auxiliary phenyl ring. Investigated influence of EDG and EWG in cinnamoil phenyl moiety and copper catalyst to 1,4-addition of arylmagnesium. In the reaction of o-disubstituted cinnamates with Grignard or arylboronic acids 3,3-diarylpropionates were not obtained; was found a new hydroarylation method using palladium catalyzed for addition of 1,3,5-trimethoxybenzene. 3,3-Diarylpropionates obtained in arylation of cinnamates were converted into 4-aryl-3,4-dihydrocoumarines via deprotecting of hydroxygroup in aryl moiety with subsequent intramolecular cyclization; diastereomeric excess obtained in addition step fully conform to enanthiomeric excess of target dihydrocoumarine. Experimentally was shown how to synthesize structurally identical molecules but with different configuration in two ways using chiral auxiliaries changing configuration in each way.
Atsauce Leitis, Zigmārs. Jaunas metodes hirālu 4-aril-3,4-dihidrokumarīnu sintēzē. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 135 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 28826