Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Development of Peat and Wood-Based Thermal Insulation Material Production Technology

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Development of Peat and Wood-Based Thermal Insulation Material Production Technology
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Neviena
Autori Tatjana Vasiļjeva
Aleksandrs Korjakins
Atslēgas vārdi Foaming additives, peat, thermal insulation, wood peat composite.
Anotācija The article presents research results on a thermal insulation material made of low-moor peat. A model based on three components, including peat binder, frame component (wooden aggregate) and additives, was developed in the framework of this study. The conducted research showed that by grinding low-moor peat in water until the particle size is 2–5 mkm increased peat cohesion strength with wooden aggregate 2.5 to 2.7 times as well as increased the compressive strength of peat binder 5.0 to 5.5 times. Optimal parameters of strength and density in the wood peat composition with discontinuous granulometry wooden aggregate were achieved by using two fraction wood filler with fractions 2.5 mm ... 1.25 mm and 0.63 mm ... 0.315 mm in the proportion 50:50 and 60:40. Introducing anionic surfactants and foam forming non-ionic surfactants with neutral reaction against the surface of the peat and wood filler allows to reduce the average density up to 210–220 kg/m3, thus maintaining the required strength, and to reduce the coefficient of thermal conduction to 0.046 W/mK.
DOI: 10.2478/cons-2017-0009
Atsauce Vasiļjeva, T., Korjakins, A. The Development of Peat and Wood-Based Thermal Insulation Material Production Technology. Construction Science, 2017, Vol.20, No.1, 60.-67.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8551. Pieejams: doi:10.2478/cons-2017-0009
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 29056