Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy and Uncertainty Conditions
2019
Igors Moškins

Aizstāvēšana
25.04.2019. 11:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Antans Sauļus Sauhats, Ļubova Petričenko

Recenzenti
Anna Mutule, Aleksandrs Ļvovs, Arturas Klementavicius

Mūsu dzīves kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no enerģijas patērēšanas. Vēstures gaitā, iegūstot no dabas sistēmām arvien jaunus derīgās produkcijas veidus, vidēji uz katru produkcijas vienību tiek patērēts arvien vairāk enerģijas. Enerģijas taupīšana, paaugstinot patēriņa efektivitāti, realitātē noved pie patēriņa pieauguma, nevis tā samazināšanās. Tā kā kādam atsevišķam darbības veidam var būt nepieciešams mazāk kurināmā, atbrīvojušies resursi tiek izmantoti citiem mērķiem. Tā rezultātā aug ekonomiskā aktivitāte un palielinās energonesēju patēriņš. Lai nodrošinātu šādus enerģijas patēriņa apjomus, pasaulē pastāvīgi rodas, paplašinās un tiek modernizētas ārkārtīgi lielas enerģētiskās sistēmas. Pašreiz energosistēma ir kopums no tūkstošiem ģeneratoru un transformatoru, miljoniem kilometru elektropārvades līniju un miljardiem patērētāju visā pasaulē. Lai gan visi elementi darbojas kā vienota sistēma, darba apstākļus ietekmē daudzi faktori, tādēļ ir nepieciešams mainīt energoobjektu darba režīmus. Jāatzīmē, ka daudzus faktorus ir neiespējami precīzi novērtēt, izmērīt, kā arī ierindot varbūtisko lielumu kategorijā, tādēļ daudzus lēmumus nākas pieņemt nenoteiktības apstākļos, kas lielām energosistēmām rada problēmas saistībā ar energoapgādes efektivitāti un drošumu. Ar mērķi panākt vienu no iespējamiem risinājumiem RTU Enerģētikas institūta pētnieki izstrādāja metodiku enerģētisko objektu tehniski ekonomiskajam pamatojumam, balstoties uz spēļu teoriju, īpašu uzsvaru liekot uz kooperatīvo spēļu teorijas paņēmienu izmantošanu, kā arī papildu peļņas sadalījumu pēc Šeplija vektora. Šis darbs ir šajā jomā sākto pētījumu turpinājums, izvirzot mērķi izskatīt juridiski neatkarīgu energosistēmas daļu efektīvas darbības attīstības iespējas tirgus un nenoteiktības apstākļos. Lai sasniegtu šo mērķi, tika risināti tādi uzdevumi kā: energosistēmu atsevišķu daļu darba pieeju un metodiku projektēšanas un ekspluatācijas procesā analīze; kooperatīvās uzvedības efektivitātes pamatošana; algoritma sintēze formulēto uzdevumu risināšanai, izmantojot kooperatīvo spēļu teorijas metodes jaunos enerģētisko projektu piemēros. Promocijas darbā aplūkoti minēto metožu izmantošanas piemēri augstsprieguma un vidēja sprieguma elektropārvades līniju projektēšanā, apvienotās mazu HES un Saules elektrostaciju sistēmās; risināti peļņas palielināšanas un efektīvas sadales uzdevumi lieljaudas Saules elektrostacijas projektam, izmantojot jaunus aprēķinus un jaunu prognozēšanas modeli, kā arī pamatots ražotāju un galapatērētāju kooperācijas izdevīgums. Darbā aplūkotās metodes un algoritmus var izmantot visi energosistēmas dalībnieki, lai panāktu visaugstāko iespējamo pašu un kopīgo resursu izmantošanas efektivitāti.


Atslēgas vārdi
lēmumu pieņemšana, kooperatīvā spēļu teorija, elektropārvades tīkli, saules staciju projektēšana, hidrostaciju projektēšana

Moškins, Igors. Solving Power Facility Development Tasks in Market-Economy and Uncertainty Conditions. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 126 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196