Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A Data Streams Processing Platform for Matching Information Demand and Data Supply

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A Data Streams Processing Platform for Matching Information Demand and Data Supply
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jānis Grabis
Jānis Kampars
Krišjānis Pinka
Jānis Pekša
Atslēgas vārdi Data stream, adaptation, context, model-driven
Anotācija Data-driven applications are adapted according to their execution context, and a variety of live data is available to evaluate this contextual information. The BaSeCaaS platform described in this demo paper provides data streaming and adaption services to the data driven applications. The main features of the plat-form are separation of information requirements from data supply, model-driven configuration of data streaming services and horizontal scalable infrastructure. The paper describes conceptual foundations of the platform as well as design of data stream processing solutions where matching between information demand and data supply takes please. Light-weight open-source technologies are used to implement the platform. Application of the platform is demonstrated using a win-ter road maintenance case. The case is characterized by variety of data sources and the need for quick reaction to changes in context.
DOI: 10.1007/978-3-030-21290-2
Hipersaite: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-21290-2 
Atsauce Grabis, J., Kampars, J., Pinka, K., Pekša, J. A Data Streams Processing Platform for Matching Information Demand and Data Supply. No: Information Systems Engineering in Responsible Information Systems: CAiSE Forum 2019: Proceedings. Lecture Notes in Business Information Processing. Vol.350, Itālija, Rome, 3.-7. jūnijs, 2019. Cham: Springer, 2019, 111.-119.lpp. ISBN 978-3-030-21296-4. e-ISBN 978-3-030-21297-1. Pieejams: doi:10.1007/978-3-030-21290-2
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 29236