Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība
2019
Jānis Beriņš

Aizstāvēšana
02.07.2019. 10:00, Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Antans Sauļus Sauhats

Recenzenti
Inga Zicmane, Aleksandrs Ļvovs, Argo Rosin

Darbs ir par okeāna un jūras viļņiem, kā enerģētikas apakšnozari, to iespējamo lomu un attīstību. Tajā ir aprakstīti viļņu enerģijas potenciāla pētījumi Pasaulē Baltijā un Latvijā. Veikts Baltijas jūras Latvijas Ekskluzīvajā Ekonomiskajā zonā viļņu enerģijas potenciāla novērtējums pēc speciāli šim nolūkam izstrādātas metodes. Veikts apskats par Pasaulē notiekošo iekārtu izstrādņu jomā. Izvirzīti kritēriji viļņu enerģijas pārveidošanas iekārtas izvēlē. Veikta iespējamās spēkstacijas iekārtas tipa izvēle. Izveidota laboratorija pārveidotāju izmēģinājumiem, izstrādāts izvēlētās iekārtas modelis, aprakstīti laboratorijas un nepieciešamā mērīšanas tehnikas un tehnoloģijas izveide un iekārtas modeļa izmēģinājumu rezultāti. Veikts tehniski ekonomiskais aprēķins jūras viļņu spēkstacijai uz novērtētā viļņu potenciāla un izstrādātā viļņu enerģijas pārveidotāja pamata ar pagaidām dažu iztrūkstošu datu pieņēmumiem. Nosprausti uzdevumi nākotnes darbam.


Atslēgas vārdi
Klimata izmaiņas, atjaunojamie enerģijas avoti, viļņu enerģija, pelnīt spēja, efektivitāte, viļņu enerģijas pārveidotājs

Beriņš, Jānis. Okeāna un jūras viļņu enerģētikas iespējas un attīstība. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 184 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196