Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Challenges in Digital Product Development at Latvian Commercial Banks

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Challenges in Digital Product Development at Latvian Commercial Banks
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Pētniecības platforma Neviena
Autori Kamila Krilova
Guna Ciemleja
Nataļja Lāce
Atslēgas vārdi digitalization, technological solutions, bank clients, assessment, service channels
Anotācija The purpose of the article is to determine what digital banking products are currently available to the clients in Latvia, to find out how clients assess the usefulness of these products, and to consider potential challenges commercial banks have to face while launching new digital products.
Hipersaite: https://www.konference.fbm.vutbr.cz/ic/files/journals/2/proceedings/PROCEEDING-SELECTED-2019.pdf 
Atsauce Krilova, K., Ciemleja, G., Lāce, N. Challenges in Digital Product Development at Latvian Commercial Banks. No: Perspectives of Business and Entrepreneurship Development: Digital Transformation of Corporate Business: Economic, Management, Finance and System Engineering from the Academic and Practitioners Views: Proceedings of Selected Papers, Čehija, Brno, 30.-30. aprīlis, 2019. Brno: Brno University of Technology, 2019, 65.-74.lpp. ISBN 978-80-214-5756-0.
ID 29410