Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Magnetic and Optical Properties in Degenerated Transition Metal and Ga Co-substituted ZnO Nanocrystals

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Magnetic and Optical Properties in Degenerated Transition Metal and Ga Co-substituted ZnO Nanocrystals
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Anzelms Zukuls
Raivis Eglītis
Tanel Kaambre
Mati Kook
Vambola Kisand
Mikhail Maiorov
Reinis Ignatāns
Roberto Felix Duarte
Martin Järvekülg
Andris Šutka
Atslēgas vārdi Diluted magnetic semiconductors, Nanoparticles, Solvothermal synthesis, Substituted ZnO
Anotācija In order to study the influence of itinerant electrons on magnetic properties of transition metal substituted ZnO nanocrystals, nanopowders containing different amounts of Ga and fixed amounts of Fe, Ni and Mn ions were synthesized. The ions of different transition metals and Ga were successfully introduced into the ZnO structure using solvothermal synthesis method. X-ray diffraction, scanning electron microscopy, hard X-ray photoelectron spectroscopy and Rietveld refinement were used to characterize the synthesized nanocrystals. Optical measurements revealed that Ga substitution can change the light transmittance/absorption in the infrared part of the electromagnetic light spectrum due to itinerant electrons in the nanocrystals, as well as influence the magnetic properties of the obtained nanocrystals.
DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.07.197
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838819327094?via%3Dihub 
Atsauce Zukuls, A., Eglītis, R., Kaambre, T., Kook, M., Kisand, V., Maiorov, M., Ignatāns, R., Duarte, R., Järvekülg, M., Šutka, A. Magnetic and Optical Properties in Degenerated Transition Metal and Ga Co-substituted ZnO Nanocrystals. Journal of Alloys and Compounds, 2019, Vol. 805, 1191.-1199.lpp. ISSN 0925-8388. Pieejams: doi:10.1016/j.jallcom.2019.07.197
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 29459