Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.
2019
Ineta Geipele, Jānis Vanags, Kristīne Fedotova

Nolikums paredzēts maģistrantiem, kuri studē profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, lai nodrošinātu vienveidību maģistra darbu struktūrā, apjomā un noformējumā, kā arī maģistra darbu vadītājiem, recenzentiem un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļiem. Nolikuma mērķis ir dot iespēju maģistrantiem savlaicīgi iepazīties ar maģistra darbam izvirzītajām prasībām, izstrādāšanas, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību.


Atslēgas vārdi
maģistra darbs, maģistra darba kopsavilkums, atsauksme, recenzija
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Geipele, I., Vanags, J., Fedotova, K. Nolikums par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā maģistra studiju programmā “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”.. 1. Rīga: BUNI institūts, 2019. 29 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196