Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts)
2019
Ineta Geipele, Kristīne Fedotova, Raja Kočanova

Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts), kura izstrādes laikā ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu.


Atslēgas vārdi
studiju projekts, aizstāvēšana, tirgvedības vadīšana, darījumi ar nekustamo īpašumu
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Geipele, I., Fedotova, K., Kočanova, R. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Tirgvedības vadīšana nekustamā īpašuma darījumos" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196