Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts)
2019
Ineta Geipele, Iveta Amoliņa, Kristīne Fedotova, Raja Kočanova

Nolikums paredzēts studentiem, kuri apgūst RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenoto studiju kursu "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts), kura izstrādes laikā ir paredzēts izstrādāt un aizstāvēt projekta darbu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumiem.


Atslēgas vārdi
studiju projekts, aizstāvēšana, nekustamā īpašuma pārvaldīšana
Hipersaite
http://buni.rtu.lv/bunii-katedras/

Geipele, I., Amoliņa, I., Fedotova, K., Kočanova, R. Nolikums studiju projekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai studiju kursā "Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana" (studiju projekts). Rīga: RTU BUNI, 2019. 14 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196