Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomass Based Activated Carbons for Fuel Cells

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomass Based Activated Carbons for Fuel Cells
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Voļperts
Ance Pļavniece
Gaļina Dobele
Aivars Žūriņš
Ivar Kruusenberg
Katlin Kaare
Jānis Ločs
Loreta Tamašauskaité-Tamašiunaite
Eugenijs Norkus
Atslēgas vārdi Activated carbon, Biomass, Low-temperature fuel cells, Nitrogen doping, Porous structure
Anotācija This study is devoted to wood and pulping residues based nitrogen doped nanoporous activated carbons for application as catalysts in fuel cells. Carbonaceous materials were obtained by thermochemical activation with NaOH, doping was performed using dicyandiamide. Changes of porous structure in the process of doping were studied and it was found that this treatment decreases porosity of activated carbons. Content of introduced nitrogen depended on the content of elemental oxygen in the structure of precursor. Electrocatalytic activity of activated and nitrogen doped wood char and black liquor was tested and was found to be comparable with commercial 20% Pt/C catalyst. The results of this study demonstrate that nitrogen doped activated carbons on the base of biomass are promising materials for application in fuel elements for oxygen reduction.
DOI: 10.1016/j.renene.2019.04.002
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148119304756?via%3Dihub 
Atsauce Voļperts, A., Pļavniece, A., Dobele, G., Žūriņš, A., Kruusenberg, I., Kaare, K., Ločs, J., Tamašauskaité-Tamašiunaite, L., Norkus, E. Biomass Based Activated Carbons for Fuel Cells. Renewable Energy, 2019, Vol. 141, 40.-45.lpp. ISSN 0960-1481. Pieejams: doi:10.1016/j.renene.2019.04.002
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 30161