Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Valorized Soda Lignin and Its Possible Application

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Valorized Soda Lignin and Its Possible Application
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Galia Shulga
Sanita Vītoliņa
Brigita Neiberte
Jevgeņijs Jaunslavietis
Anrijs Verovkins
Jurijs Ozoliņš
Sandra Livcha
Tālrīts Betkers
Atslēgas vārdi Soda lignin; Valorization; Wood polymer composite
Anotācija The aim was to obtain a valorized soda lignin and to study its properties for the followed treatment of hardwood sawdust as a filler for obtaining a wood-polymer composite. It was shown that the treatment of aspen sawdust microparticles by their immersion into a water solution of the valorized soda lignin, that is a water-soluble soda lignin/polyethylenimine polyelectrolyte complex, leads to hydrophobisation of the sawdust particles, which in turn positively affects the mechanical performance of the obtained wood-polymer composite.
DOI: 10.17770/etr2019vol3.4122
Hipersaite: http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/4122 
Atsauce Shulga, G., Vītoliņa, S., Neiberte, B., Jaunslavietis, J., Verovkins, A., Ozoliņš, J., Livcha, S., Betkers, T. Valorized Soda Lignin and Its Possible Application. No: Vide. Tehnoloģija. Resursi: 12. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Latvija, Rēzekne, 20.-22. jūnijs, 2019. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019, 219.-223.lpp. ISSN 1691-5402. e-ISSN 2256-070X. Pieejams: doi:10.17770/etr2019vol3.4122
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 30265