Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Anrijs Verovkins

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Amino derivatives of lignin. 4. Amination of lignin in composition of lignocellulose complex – obtaining of bile acid sorbent Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Ekstraktvielas Latvijas melnalkšņa (Alnus glutinosa) mizā. Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Latvijas apses (Populus tremula) koksnes kā celulozes ieguves izejvielas un tās delignifikācijas blakusprodukta – lignīna ķīmiskais raksturojums. Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Ģirts Zaķis
Nitrogen-containing derivatives of lignin and their applicability Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2004 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Valorized Soda Lignin and Its Possible Application Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2019 Galia Shulga, Sanita Vītoliņa, Brigita Neiberte, Jevgeņijs Jaunslavietis, Anrijs Verovkins, Jurijs Ozoliņš, Sandra Livcha, Tālrīts Betkers
Atrasti 5 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.