Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Anrijs Verovkins

Publikācijas
Atrasti 5 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 5.
Ekstraktvielas Latvijas melnalkšņa (Alnus glutinosa) mizā.
(2007)
Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Nitrogen-containing derivatives of lignin and their applicability
(2004)
Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos