Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ģirts Zaķis

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Amino derivatives of lignin. 4. Amination of lignin in composition of lignocellulose complex – obtaining of bile acid sorbent Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Chemical Component Composition of Wild Cherry (Prunus avium L.) Wood Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Mārtiņš Gulbis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Inese Šāble, Ģirts Zaķis
Ekstraktvielas Latvijas melnalkšņa (Alnus glutinosa) mizā. Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Environmentally Friendly Methods of Pulp Bleaching Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2007 Inese Šāble, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins, Ģirts Zaķis, Uldis Grīnfelds
Latvijas apses (Populus tremula) koksnes kā celulozes ieguves izejvielas un tās delignifikācijas blakusprodukta – lignīna ķīmiskais raksturojums. Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2007 Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Ģirts Zaķis
Latvijas raksturīgāko koku sugu mizas ķīmiskais komponentsastāvs Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2008 Anrijs Verovkins, Brigita Neiberte, Inese Šāble, Ģirts Zaķis, Galia Shulga
Nitrogen-containing derivatives of lignin and their applicability Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2004 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
О методике аминирования лигнина диетилэпоксипропиламином (ДЭЭПА) Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2006 Ģirts Zaķis, Brigita Neiberte, Anrijs Verovkins
Atrasti 8 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.