Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Chemical Component Composition of Wild Cherry (Prunus avium L.) Wood

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Chemical Component Composition of Wild Cherry (Prunus avium L.) Wood
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Mārtiņš Gulbis
Brigita Neiberte
Anrijs Verovkins
Inese Šāble
Ģirts Zaķis
Atslēgas vārdi wild cherry (Prunus avium) wood, components
Anotācija Almost all fundamental monographs on wood chemistry present comprehensive tables on the chemical composition of components of various tree species. Surprisingly, such data on wild cherry (Prunus avium) are absent, nevertheless this species is currently occupying an increasingly important place in practical application. We try to fill this „gap” in wood chemistry with this short communication.
Atsauce Gulbis, M., Neiberte, B., Verovkins, A., Šāble, I., Zaķis, Ģ. Chemical Component Composition of Wild Cherry (Prunus avium L.) Wood. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, 2008, Nr.2, 207.-208.lpp. ISSN 0868-8249.
ID 4303