2019 60th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University: Proceedings
2019
Jānis Grabis, Andrejs Romānovs, Gaļina Kuļešova

-


Atslēgas vārdi
-
DOI
10.1109/ITMS47855.2019.8940722
Hipersaite
https://ieeexplore.ieee.org/document/8940722

Grabis, J., Romānovs, A., Kuļešova, G. 2019 60th International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University: Proceedings. Piscataway: IEEE, 2019. 117 lpp. ISBN 978-1-7281-5710-8. Pieejams: doi:10.1109/ITMS47855.2019.8940722

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196