Klimata inženierija un politika
2020
Reinis Āboltiņš, Uldis Bariss, Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Einārs Cilinskis, Maksims Feofilovs, Armands Grāvelsiņš, Tatjana Kuzņecova, Laine Lupkina, Indra Muižniece, Claudio Rochas, Francesco Romagnoli

Antropogēno faktoru ietekme uz klimata pārmaiņām, ko rada siltumnīcefekta gāzes, tuvojas robežai, kas var izraisīt civilizāciju apdraudošas pārmaiņas, vai, iespējams, jau ir pārsniegusi to. Šobrīd enerģētikas nozare ir viens no lielākajiem siltumnīcefektu gāzu avotiem, un ir nepieciešamas politiskas, tehnoloģiskas un ekonomiskas pārmaiņas, lai novērstu esošo ietekmi uz klimata pārmaiņām. Papildus ir jāveicina inženierkomunikāciju adaptācija jau esošajām klimata pārmaiņām. Lai īstenotu klimata adaptācijas pasākumus, nepieciešamas pārmaiņas infrastruktūrā, pārvaldībā, likumdošanā un sabiedrības izglītības jomā. Monogrāfijā apkopoti RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā veiktie pētījumi, kas veltīti klimata inženierijas un politikas jautājumu izpētei enerģētikas nozarē. Apkopotie pētījumi ietver dažādas metodes, tajā skaitā sistēmdinamiku, daudzkritēriju analīzi, stohastisku varbūtību simulāciju un analīzi. Monogrāfija būs noderīga zinātniekiem, kas vēlas iepazīties ar inovatīvām metodēm klimata adaptācijas jautājumu risināšanā, valsts un pašvaldību politikas plānotājiem, kuru mērķis ir izveidot klimata adaptācijas stratēģiju, un visiem, kas vēlas uzzināt par enerģētikas nozares aktualitātēm un turpmākajām attīstības tendencēm Latvijā atbilstoši klimata pārmaiņu samazināšanas mērķiem.


Atslēgas vārdi
Pilsētu izturētspēja, pielāgošanās, klimata pārmaiņas

Āboltiņš, R., Bariss, U., Blumberga, A., Blumberga, D., Cilinskis, E., Feofilovs, M., Grāvelsiņš, A., Kuzņecova, T., Lupkina, L., Muižniece, I., Rochas, C., Romagnoli, F. Klimata inženierija un politika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2020. 204 lpp. ISBN 978-9934-22-102-6.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196