Notekūdeņu novadīšana: metodiskie norādījumi studiju projekta izstrādei
2019
Ksenija Golovko, Romāns Neilands, Kristīna Kokina

Metodiskais līdzeklis paredzēts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentiem (siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, BŪK 328. priekšmets) notekūdeņu attīrīšanas studiju projekta veikšanai. Tajā apkopoti norādījumi mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas posmu aprēķinu veikšanai, kā arī bioreaktora aerācijas, nogulšņu masas un hidraulisko zudumu noteikšanas pamatprincipi. Metodiskais līdzeklis būs noderīgs arī visiem interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanas procesu un aprēķina principiem.


Atslēgas vārdi
Notekūdeņu novadīšana, Notekūdeņu attīrīšana
DOI
10.7250/9789934223662
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/notekudenu-novadisana-metodiskie-noradijumi-studiju-projekta-izstradei/

Golovko, K., Neilands, R., Tihomirova, K. Notekūdeņu novadīšana: metodiskie norādījumi studiju projekta izstrādei. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 49 lpp. ISBN 978-9934-22-366-2. Pieejams: doi:10.7250/9789934223662

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196