2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS 2020): Proceedings
2020
Jānis Grabis, Andrejs Romānovs, Gaļina Kuļešova

-


Atslēgas vārdi
-
DOI
10.1109/ITMS51158.2020
Hipersaite
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9259223/proceeding

Grabis, J., Romānovs, A., Kuļešova, G. 2020 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University (ITMS 2020): Proceedings. Piscataway: IEEE, 2020. 202 lpp. ISBN 978-1-7281-9106-5. Pieejams: doi:10.1109/ITMS51158.2020

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196