Comparision of Bacteria Growth Simulation Results for Water Distribution Network and "Propella" – Type Reactors
2006
Aivars Spalviņš, Tālis Juhna, Andrejs Koliškins, Sergejs Nazarovs, Jānis Rubulis, Inna Lukjaņeca

Darbā aprakstīta baktēriju attīstības modelēšana ūdensvada caurulē un Propella® reaktorā. Ņemta vērā temperatūras, barības vielu koncentrācijas un hlora koncentrācijas ietekme. Rezultātu salīdzinājums norādīja, ka matemātiskā modeļa aprakstītās hlora, barības vielu un baktēriju skaita izmaiņas ir līdzīgas gan Propella® reaktorā, gan ūdensvada caurulē.


Atslēgas vārdi
bacteria, drinking water, modeling, perfectly mixed with water recycling reactor, plug flow reactor,

Spalviņš, A., Juhna, T., Koliškins, A., Nazarovs, S., Rubulis, J., Lukjaņeca, I. Comparision of Bacteria Growth Simulation Results for Water Distribution Network and "Propella" – Type Reactors. Datormodelēšana un robežproblēmas. Nr.47, 2006, 183.-188.lpp. ISSN 1407-7493.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196