Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparision of Bacteria Growth Simulation Results for Water Distribution Network and "Propella" – Type Reactors

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparision of Bacteria Growth Simulation Results for Water Distribution Network and "Propella" – Type Reactors
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Aivars Spalviņš
Tālis Juhna
Andrejs Koliškins
Sergejs Nazarovs
Jānis Rubulis
Inna Lukjaņeca
Atslēgas vārdi bacteria, drinking water, modeling, perfectly mixed with water recycling reactor, plug flow reactor,
Anotācija Darbā aprakstīta baktēriju attīstības modelēšana ūdensvada caurulē un Propella® reaktorā. Ņemta vērā temperatūras, barības vielu koncentrācijas un hlora koncentrācijas ietekme. Rezultātu salīdzinājums norādīja, ka matemātiskā modeļa aprakstītās hlora, barības vielu un baktēriju skaita izmaiņas ir līdzīgas gan Propella® reaktorā, gan ūdensvada caurulē.
Atsauce Spalviņš, A., Juhna, T., Koliškins, A., Nazarovs, S., Rubulis, J., Lukjaņeca, I. Comparision of Bacteria Growth Simulation Results for Water Distribution Network and "Propella" – Type Reactors. Datormodelēšana un robežproblēmas. Nr.47, 2006, 183.-188.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3251