Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Sergejs Nazarovs

Struktūrvienība:

(24301) Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

nazarow(at)yahoo.com

Publikācijas
Atrasti 13 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Modelling Water Quality in Drinking Water Distribution Networks from Real-Time Direction Data
(2012)
Sergejs Nazarovs, Sandis Dejus, Tālis Juhna
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems
(2009)
Sergejs Nazarovs, Jānis Rubulis, Tālis Juhna
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
The Effect of Particles on Linear and Weakly Nonlinear Instability of a Two-Phase Shallow Flows
(2008)
Sergejs Nazarovs, Andrejs Koliškins
Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu

Projekti
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma
Citi
Nadežda Kuņicina