Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Sergejs Nazarovs
Tālis Juhna
Jānis Rubulis
Atslēgas vārdi bacteria growth, epanet-msx
Anotācija Baktēriju transports un izplatīšanas ūdens padeves sistēmās ir jākontrolē. Simulācijas rīki ir nepieciešami, lai varētu veikt efektīvu baktēriju koncentrācijas monitoringu. Daudzi autori pētīja baktēriju augšanu ūdensvados. Tika mēģināts izstrādāt modeli baktēriju augšanas simulācijai ūdensvados. Tika pievērsta uzmanība arī faktoriem, kas ietekmē baktēriju augšanu. Diemžēl, ir dažādas problēmas, kas apgrūtina modeļa izveidošanu. Piemēram, baktēriju augšanu ietekmē daudzi faktori, tātad jāizvēlas svarīgākie, jo pilnīgi visus faktorus ņemt vērā nav iespējams. Iepriekšējos pētījumos tika izskatīts modelis, ko piedāvāja Zhang et al (2004). Tika paradīts, ka modelis var būt iekļauts Epanet-MSX programmatūra un rezultāti, kas bija iegūti ar EPANET-MSX programmatūras palīdzību bija salīdzināti ar rezultātiem no validētas Fortran programmas. Salīdzinājums paradīja, ka rezultāti ir stipri līdzīgi. Šī pētījuma ietvaros tika pārbaudīta EPANET-MSX modeļa pielietojamība nelielam ūdensvadu tīklam. Rezultāti, kas tika iegūti ar EPANET-MSX programmas palīdzību tika salīdzināti ar rezultātiem, ko ieguva Zhang et al (2004). Tika paradīts, ka rezultāti ir salīdzināmi, tātad var cerēt, ka EPANET-MSX modeli varēs izmantot baktēriju izplatīšanas modelēšanai arī ūdensvadu tīklos.
Atsauce Nazarovs, S., Juhna, T., Rubulis, J. Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems. Datormodelēšana un robežproblēmas. Nr.41, 2009, 33.-37.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6502