Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems
2009
Sergejs Nazarovs, Tālis Juhna, Jānis Rubulis

Baktēriju transports un izplatīšanas ūdens padeves sistēmās ir jākontrolē. Simulācijas rīki ir nepieciešami, lai varētu veikt efektīvu baktēriju koncentrācijas monitoringu. Daudzi autori pētīja baktēriju augšanu ūdensvados. Tika mēģināts izstrādāt modeli baktēriju augšanas simulācijai ūdensvados. Tika pievērsta uzmanība arī faktoriem, kas ietekmē baktēriju augšanu. Diemžēl, ir dažādas problēmas, kas apgrūtina modeļa izveidošanu. Piemēram, baktēriju augšanu ietekmē daudzi faktori, tātad jāizvēlas svarīgākie, jo pilnīgi visus faktorus ņemt vērā nav iespējams. Iepriekšējos pētījumos tika izskatīts modelis, ko piedāvāja Zhang et al (2004). Tika paradīts, ka modelis var būt iekļauts Epanet-MSX programmatūra un rezultāti, kas bija iegūti ar EPANET-MSX programmatūras palīdzību bija salīdzināti ar rezultātiem no validētas Fortran programmas. Salīdzinājums paradīja, ka rezultāti ir stipri līdzīgi. Šī pētījuma ietvaros tika pārbaudīta EPANET-MSX modeļa pielietojamība nelielam ūdensvadu tīklam. Rezultāti, kas tika iegūti ar EPANET-MSX programmas palīdzību tika salīdzināti ar rezultātiem, ko ieguva Zhang et al (2004). Tika paradīts, ka rezultāti ir salīdzināmi, tātad var cerēt, ka EPANET-MSX modeli varēs izmantot baktēriju izplatīšanas modelēšanai arī ūdensvadu tīklos.


Atslēgas vārdi
bacteria growth, epanet-msx

Nazarovs, S., Juhna, T., Rubulis, J. Comparison of Simulation Tools for Bacteria Regrowth Modeling in Water Distribution Systems. Datormodelēšana un robežproblēmas. Nr.41, 2009, 33.-37.lpp. ISSN 1407-7493.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196