Numerical Solution of Resonantly Forced ODE with Applications to Weakly Nonlinear Instability of Shallow Water Flows
Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development 2008
Sergejs Nazarovs, Andrejs Koliškins

Rakstā ir aplūkota skaitliskā metode parasto diferenciālvienādojumu risināšanai gadījumā, kad sistēmā ir rezonanse. Metodes pamatā ir matricas singulārā dekompozīcija. Ir aplūkoti metodes pielietojumi sekla ūdens vāji nelineārās stabilitātes analīzē.


Atslēgas vārdi
Ordinary differential equations, resonance

Nazarovs, S., Koliškins, A. Numerical Solution of Resonantly Forced ODE with Applications to Weakly Nonlinear Instability of Shallow Water Flows. No: Proceedings of the 4th IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Portugāle, Faro, 11.-13. jūnijs, 2008. Faro: WSEAS Press, 2008, 125.-129.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196