Sensoru tīklu tehnoloģiju lietojums ūdensapgādes un transporta sistēmās
2017
Leonīds Ribickis, Nadežda Kuņicina, Anatolijs Zabašta, Alīna Galkina, Jeļena Čaiko, Kaspars Kondratjevs, Antons Patļins, Sergejs Nazarovs, Jurijs Merkurjevs, Jeļena Pečerska, Andrejs Romānovs, Nadežda Zeņina, Agris Ņikitenko, Ilze Andersone, Sandis Dejus, Aļona Skorobogatjko, Aleksandrs Grakovskis, Igors Kabaškins, Mihails Savrasovs, Aleksejs Piļipovecs

Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar pilsētvidē notiekošo procesu modelēšanu, lai nodrošinātu augsta līmeņa automātisku infrastruktūras vadību. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir modernas viedās sistēmas un sensoru tīklu tehnoloģijas izstrāde, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas signālu apstrādē. Zinātniskā monogrāfija sagatavota ar Valsts Pētījuma programmas atbalstu. Programmas nosaukums: “Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma”. Akronīms: NexIT. Programmas norises laiks no 2014. līdz 2017. gadam. Monogrāfija izdota saskaņā ar RTU Zinātnes Padomes 2017. gada 12. jūnija lēmumu, protokols Nr. 04000-3/7.


Atslēgas vārdi
sensoru tīkli; transpotra sistēmas; ūdensapgāde

Ribickis, L., Kuņicina, N., Zabašta, A., Galkina, A., Čaiko, J., Kondratjevs, K., Patļins, A., Nazarovs, S., Merkurjevs, J., Pečerska, J., Romānovs, A., Zeņina, N., Ņikitenko, A., Andersone, I., Dejus, S., Skorobogatjko, A., Grakovskis, A., Kabaškins, I., Savrasovs, M., Piļipovecs, A. Sensoru tīklu tehnoloģiju lietojums ūdensapgādes un transporta sistēmās. Riga: RTU, 2017. 194 lpp. ISBN 978-9934-10-915-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196