Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Videi draudzīgas stiklkeramikas veidošana

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Videi draudzīgas stiklkeramikas veidošana
Nosaukums angļu valodā The Manufacturing of Environmentally Friendly Glass-Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Modris Drille
Diāna Bajāre
Ineta Rozenštrauha
Linda Krāģe
Edmunds Lodiņš
Aivars Lorencs
Rihards Freidenfelds
Atslēgas vārdi stiklkeramika
Anotācija Given paper presents the results of an investigation on reversibility of glass-ceramic materials based on various combinations of inorganic industrial waste - steel cooling refuse, etching refuse and alumina containing waste. In order to investigate the sintering capability of different waste types, the thermal behaviour (by DTA), mineralogical composition (by XRD) and chemical composition of testing solutions after leaching tests of waste were analysed. The main chemical elements - Al, Fe, Ca, Mg, Cu and Pb were determined. The glass-ceramic materials with properties corresponding to building ceramics (bulk density 2,3 – 2,9 g/cm3, water uptake 0,15 – 0,6 %) prepared from wastes mentioned above and clay in different ratio were obtained. Chemical durability of new composite materials was determined using four test-methods. The presence of Cu, Al, Fe, Ca and Zn was detected after the treatment of samples with acidic, alkaline and water solutions. After the treatment in acidic test-solutions the changes of microstructure and decrease of Fe, Cu, and Mg concentrations in materials microstructure were observed. According to obtained results, new glass-ceramic composite materials have properties corresponding to building materials.
Anotācija angļu valodā Given paper presents the results of an investigation on reversibility of glass-ceramic materials based on various combinations of inorganic industrial waste - steel cooling refuse, etching refuse and alumina containing waste. In order to investigate the sintering capability of different waste types, the thermal behaviour (by DTA), mineralogical composition (by XRD) and chemical composition of testing solutions after leaching tests of waste were analysed. The main chemical elements - Al, Fe, Ca, Mg, Cu and Pb were determined. The glass-ceramic materials with properties corresponding to building ceramics (bulk density 2,3 – 2,9 g/cm3, water uptake 0,15 – 0,6 %) prepared from wastes mentioned above and clay in different ratio were obtained. Chemical durability of new composite materials was determined using four test-methods. The presence of Cu, Al, Fe, Ca and Zn was detected after the treatment of samples with acidic, alkaline and water solutions. After the treatment in acidic test-solutions the changes of microstructure and decrease of Fe, Cu, and Mg concentrations in materials microstructure were observed. According to obtained results, new glass-ceramic composite materials have properties corresponding to building materials.
Atsauce Drille, M., Bajāre, D., Rozenštrauha, I., Krāģe, L., Lodiņš, E., Lorencs, A., Freidenfelds, R. Videi draudzīgas stiklkeramikas veidošana. No: Starptautiskā konference "EcoBalt ’2007", Latvija, Rīga, 10.-11. maijs, 2007. Rīga: Intego Plus, 2007, 62.-63.lpp.
Pilnais teksts
ID 3295