Hibrīdo FBG sensoru un WDM-PON šķiedru optisko sistēmu izstrāde un novērtējums
2021
Uģis Seņkāns

Aizstāvēšana
17.12.2021. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes ielā 12, 201. auditorija.

Zinātniskais vadītājs
Sandis Spolītis, Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Aleksandrs Ipatovs, Xiaodan Pang, Manfrēds Šneps-Šnepe

Šobrīd pasaulē notiek strauja telekomunikāciju tehnoloģiju attīstība un saplūšana konverģentās datu pārraides un sensoru sistēmās. Attīstoties šķiedru optikas datu pārraides tehnoloģijām un infrastruktūrai globālā mērogā, sensoru funkciju veikšanai arvien aktuālāka kļūst šķiedru optisko sensoru lietošana, galvenokārt, to priekšrocību dēļ. Mazs izmērs, viegls svars, multipleksēšanas iespējas un imunitāte pret elektromagnētisko interferenci ir tikai dažas no plašajām šķiedru optisko sensoru priekšrocībām, salīdzinot ar elektroniskajiem vai mehāniskajiem sensoriem. Līdz ar to, lai nodrošinātu efektīvāku optisko sensoru tehnoloģiju lietošanu, ir nepieciešams izpētīt un meklēt jaunus risinājumus šķiedru optisko sensoru integrēšanai un izmantošanai esošajā, kā arī nākotnes optisko metro-piekļuves sakaru sistēmu arhitektūrā. Promocijas darba galvenais mērķis ir ar teorētiskiem un eksperimentāliem pētījumiem veikt vienotā sistēmā realizētu FBG šķiedru optisko sensoru tīklu un WDM-PON metro-piekļuves pārraides sistēmu kopdarbības izpēti un novērtējumu. Promocijas darbā veikta šķiedru optisko sensoru izpēte, īpašu uzsvaru liekot uz FBG temperatūras un relatīvās deformācijas optiskajiem sensoriem, kā arī pētīta šķiedru optisko sensoru tīkla integrēšana WDM pasīvo optisko tīklu (PON) metro-piekļuves sistēmās. Lai novērtētu šādu sistēmu veiktspēju vienotā sistēmā, veikta FBG optisko sensoru tīkla un šķiedru optiskās datu pārraides sistēmas kopdarbības izpēte, kā arī FBG sensoru tīkla iestrāde spektrāli sagrieztā WDM-PON pārraides sistēmā, kur kā gaismas avots uz visām tīkla galiekārtām tiek izmantots tikai viens nekoherents platjoslas gaismas avots.


Atslēgas vārdi
FBG optiskie sensori, WDM-PON, Hibrīdās šķiedru optiskās sistēmas

Seņkāns, Uģis. Hibrīdo FBG sensoru un WDM-PON šķiedru optisko sistēmu izstrāde un novērtējums. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 127 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196