Alternatīvas enerģijas triģenerācijas pielietojums slodžu balansēšanai un ilgtspējīgas kvalitātes nodrošināšanai viedos enrģijas tīklos
2021
Egīls Dzelzītis

Aizstāvēšana
28.12.2021. 10:00, atklātā e-sēdē tiešsaistē platformā Teams

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Iļja Galkins, Antons Brins, Jurijs Tabunščikovs

Promocijas darba mērķis ir izstrādāt enerģijas vadības modeli mikrotīkliem ar pasīvām ēkā un ekotriģenerāciju , izmantojot atjaunīgās enerģijas enerģijas avotus


Atslēgas vārdi
Ekotriģenerācija, atjaunīgie enerģijas resursi, enerģijas kopiena, pasīva ēka, digitālais dvīnis
DOI
10.7250/9789934227141

Dzelzītis, Egīls. Alternatīvas enerģijas triģenerācijas pielietojums slodžu balansēšanai un ilgtspējīgas kvalitātes nodrošināšanai viedos enrģijas tīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 95 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196