Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Information Technology Support for Integrated Supply Chain Modeling

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Information Technology Support for Integrated Supply Chain Modeling
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Charu Chandra
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Supply Chain, information modeling, service-oriented architecture
Anotācija Multiple interrelated decision-making models are frequently used in supply chain modeling. Model integration is a precondition for efficient development and utilization of these models. This paper discusses use of modern information technology (IT) techniques and methods for integration of supply chain decision-making models. The overall approach to using IT at various stages of model development is presented. Data and process modeling techniques are used to developed semi-formalized representation of integrated models. These models support integration of decision-making components with other parts of supply chain information system. Process modeling is also used to describe interrelationships among multiple decision-making models. This representation is used as the basis for implementation of integrated models. The service-oriented architecture is proposed as an implementation platform. The presented discussion serves as the basis for further developments in developing integrated supply chain decision-making models.
Hipersaite: http://iospress.metapress.com/content/c7752520t61831km/?p=453c4421d1c74676a6b8b7e40d0f8001&pi=0 
Atsauce Chandra, C., Grabis, J. Information Technology Support for Integrated Supply Chain Modeling. Human Systems Management, 2008, Vol.27, No.1, 3.-13.lpp. ISSN 0167-2533. e-ISSN 1875-8703.
ID 3362