Different Approaches to the Development of Customs Work and Process Evaluation System
25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2021): Proceedings. Vol.3 2021
Aldis Čevers, Elīna Gaile-Sarkane

Pētījums parāda nepieciešamību pēc darbības novērtēšanas (veiktspējas mērīšanas) publiskajā sektorā, stratēģijas vadības visos līmeņos, organizācijas caurspīdīguma, organizatoriskās objektivitātes, lietderīguma, veiktspējas uzlabošanas un efektivitātes. Mūsdienās tiek izmantoti dažādi muitas darba novērtēšanas mehānismi un metodes, bet muitas dienesta daudzveidīgās funkcijas un uzdevumi iekšējās un ārējās vides specifika, dažādu procesu ietekme uz muitas darbu prasa radīt dažādas pieejas un sistemiskos risinājumus.


Atslēgas vārdi
muitas funkcijas, darbības novērtēšana, indikatori, kritēriji, efektivitāte
Hipersaite
https://www.iiis.org/CDs2021/CD2021Summer/papers/SA745CX.pdf

Čevers, A., Gaile-Sarkane, E. Different Approaches to the Development of Customs Work and Process Evaluation System. No: 25th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2021): Proceedings. Vol.3, Amerikas savienotās valstis, Orlando, 18.-21. jūlijs, 2021. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2021, 101.-106.lpp. ISBN 978-1-950492-57-2.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196