Autonomas lēmumpieņemšanas algoritmu modularizēta implementācija uzņēmuma resursu plānošanas sistēmās
2022
Jānis Pekša

Aizstāvēšana
30.11.2022. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Zunda krastmalā 10, 102. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Grabis

Recenzenti
Jurijs Merkurjevs, Anita Jansone, Bjorn Johansson

Uzņēmumu resursu plānošanas sistēmas (turpmāk – URP) ir lielas modulāras uzņēmuma lietojumprogrammas, kas paredzētas lielākajai daļai uzņēmuma biznesa procesiem. Tās galvenokārt ir paredzētas transakciju apstrādei. URP sistēmas izmanto uzņēmuma biznesa procesu īstenošanā, lai sekmīgi ieviestu, modificētu un uzturētu URP sistēmas ir jāpārzina uzņēmuma biznesa procesi (turpmāk – BP). BP ir aktivitāšu kopa, kuru izpildes rezultātā tiek iegūts vēlamais rezultāts. BP izpildi ierosina notikumi. Biznesa aktivitātes izpilda darbinieki, kas pārstāv dažādus uzņēmuma funkcionālos apgabalus. Uzņēmuma lietotnes nodrošina BP īstenošanu. URP sistēmas parasti izmanto uzņēmuma iekšējo procesu īstenošanā. URP pamatprocesi ir finanses, loģistika un cilvēkresursi, kā arī, citi, savukārt URP sistēmas moduļi ir ražošanas plānošana, materiālu pārvaldība, pārdošana un izplatīšana, finanšu grāmatvedība, vadības grāmatvedība un cilvēkresursu pārvaldība. URP sistēmas iebūvētās iespējas ir ierobežotas un atkarīgas no skaitļošanas resursiem, kas pārsvarā ir ierobežoti un izmaksu ziņā nav racionāli lietojami. URP sistēmas pārsvarā ir slēgta tipa sistēmas, kuras ģenerē no biznesa procesiem dažādus datus, kas tiek glabāti vienotā centralizētā datu bāzē. Pārsvarā ārējie dati nav pieejami URP sistēmās, lai ar tiem varētu veikt citas papildus aktivitātes, kā piemēram, jaunu klientu piesaiste vai mārketinga aktivitātes, lai veiktu kādu sarežģītāku biznesa procesu URP sistēmas iekšienē. Datu pieejamība ir ierobežota, ir nepieciešamība piesaistīt dažādus datu avotus, kas sniedz padziļinātu vērtību biznesa procesu uzlabošanai vai pat biznesa vērtību palielināšanai. URP sistēmās algoritmu iespējas ir ierobežotas. URP sistēmas programmētāji ir ierobežotā skaitā un nav brīvi pieejami, lai spētu nodrošināt nepieciešamo pieprasījumu pēc URP sistēmas modificēšanas. Darbā izstrādāts satvars, kas ļauj reducēt prognozēšanas metodes integrāciju URP sistēmās. Projektēta un izstrādāta tipveida integrācijas metode, kas nodrošinātu vienkāršotu integrācijas procesu URP sistēmās. Prognozēšanas algoritmu implementācija tipveida satvarā. Izstrādāta autonomās prognozēšanas iztrūkstošo datu avotu algoritmu pieeja un satvara prognozēšanas novērtējums un salīdzinošās analīze.


Atslēgas vārdi
AODPF, ERP systems, forecasting
DOI
10.7250/9789934227936

Pekša, Jānis. Autonomas lēmumpieņemšanas algoritmu modularizēta implementācija uzņēmuma resursu plānošanas sistēmās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 180 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196